Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày 08/8/2017, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Bùi Hồng Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc sở; ủy viên BCH Đảng bộ sở; bí thư các chi bộ và lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các phòng nghiệp vụ, trung tâm thuộc sở…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Oang đã quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nghị quyết

Hội nghị cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.