Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm 2014 đến năm 2016.