Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 doanh nghiệp nộp hơn 696 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
10 doanh nghiệp nộp hơn 696 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu
Hơn 696 tỷ đồng là tổng số thuế xuất nhập khẩu mà 10 doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất tại Chi cục Hải quan Hà Nam trong năm 2017. Đứng đầu là Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group nộp ngân sách hơn 149 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành nộp ngân sách hơn 133 tỷ đồng, Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam nộp hơn 129 tỷ đồng, Công ty Nhựa Châu Âu nộp hơn 71 tỷ đồng, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam nộp hơn 67 tỷ đồng, Công ty TNHH Ace Antenna - Chi nhánh Hà Nam nộp ngân sách hơn 50 tỷ đồng…

Các doanh nghiệp trên chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa như: Linh kiện thiết bị máy móc, đồ điện tử, đồ dùng gia dụng, nguyên liệu sản xuất sữa. Tổng số tiền thuế của 10 doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất chiếm khoảng 60% tiền thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh./.