Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2.453 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư  
2.453 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 2.453 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, chiếm 66% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước 2.481 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Thuế nội địa đạt 1.804 tỷ đồng; thuế xuất nhập khẩu 677 tỷ đồng. Một số ngành nghề sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Sản xuất bia, sữa, điện, điện tử… Nhờ phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm mới cho hơn 7.700 lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển./.