Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6.872 tỷ đồng đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
6.872 tỷ đồng đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn
6.872 tỷ đồng là con số ước tổng nguồn vốn được huy động đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh ta trong giai đoạn 2010 - 2018. Để có được nguồn vốn này, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương. Đồng thời, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và áp dụng hình thức hỗ trợ phù hợp để bảo đảm cơ chế đầu tư đạt hiệu quả cao, dễ kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Nhiều lĩnh vực được hỗ trợ phát triển như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi bò sữa tập trung, hỗ trợ các địa phương mua 378 các loại máy nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ 318.000 tấn xi măng cho các xã xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn…/.