Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng các doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 3.668 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
9 tháng các doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 3.668 tỷ đồng

2.551 đó là số doanh nghiệp làm ăn có lãi trong 9 tháng đầu năm 2017, chiếm 68% số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 3.668 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó thuế nội địa đạt 2.710 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu hơn 957 tỷ đồng). Một số doanh nghiệp trên địa bàn nộp ngân sách cao như: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý; Công ty TNHH Honda Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Hà Nam; Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.