Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng Hà Nam thu hút 37 dự án FDI

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
9 tháng Hà Nam thu hút 37 dự án FDI
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 37 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 265 triệu USD.

Cùng đó, toàn tỉnh thực hiện điều chỉnh 16 dự án tăng, giảm vốn đăng ký đầu tư (gồm 15 dự án điều chỉnh tăng vốn và 01 dự án điều chỉnh giảm vốn), tổng vốn đăng ký tăng thêm là 65,3 triệu USD.

Các dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cơ bản nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục (xây dựng, môi trường…) và triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị để đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết. Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp FDI  trong  09 tháng đầu năm 2018 ước đạt 234,8 triệu USD bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện các ngành, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng triển khai xây dựng dự án; đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp FDI đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết./.​


Thanh Bình Theo Báo Hà Nam điện tử