Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phủ Lý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phủ Lý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Sáng ngày 09/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thành ủy Phủ Lý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố…

Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, Thành ủy Phủ Lý đã đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát với phương châm tập trung, cụ thể, thống nhất, hiệu quả, tạo sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với quy hoạch và phát triển đô thị. Kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2011 - 2015 đạt 14,8%/năm.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề cập: Tiếp tục đẩy nhanh chương trình phát triển thành phố, phấn đấu đưa thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2020, Đảng bộ thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát cơ sở với phương châm “tập trung, cụ thể, thống nhất, hiệu quả”; tập trung nguồn lực, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập đến 05 nhóm vấn đề: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quy hoạch đô thị, sử dụng đất; vấn đề cơ chế; xây dựng hạ tầng; hướng giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế của thành phố. Các đại biểu cũng thảo luận, bàn giải pháp như: Thành phố cần phát huy nội lực, huy động các nguồn lực trong nhân dân để chủ động tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn tiếp theo, phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020. Thành phố phải thấy rõ cơ hội, thách thức của địa phương trong thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao; phải chủ động, đẩy mạnh huy động vốn từ nguồn xã hội hóa, nhất là đối với các dự án chỉnh trang đô thị…

 

Bí thư Tỉnh ủy Mai Tiến Dũng kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng thành phố thành đô thị loại II trước năm 2020, thành phố cần chủ động, tích cực đổi mới về tư duy lãnh đạo, quản lý; phát huy nội lực, đi đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đi đầu trong hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính. Thành phố phải xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể và chương trình, lộ trình thực hiện, từ đó xây dựng mục tiêu: Thành phố Phủ Lý là đô thị xanh; là trung tâm văn hóa chính trị, y tế, giáo dục, dịch vụ chất lượng cao. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ thành phố cần đưa ra vấn đề xây dựng và phát triển đô thị theo hướng nhanh, bền vững, theo đó các quy hoạch khung mang định hướng lâu dài đề nghị các ngành chức năng của tỉnh phải trực tiếp làm giúp thành phố với tinh thần thuê tư vấn nước ngoài để đảm bảo tính đồng bộ. Trong quản lý quy hoạch đô thị phải nghiêm túc thực hiện; trật tự đô thị phải tạo sự chuyển biến thực sự; việc cấp phép xây dựng và tỷ lệ hóa đô thị cần được chú trọng quan tâm. Việc huy động nguồn đầu tư phát triển là hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố quyết liệt thực hiện tư nhân hóa, xã hội hóa các dịch vụ công để thay đổi diện mạo thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quản lý chặt tình hình tội phạm, đơn thư, đảm bảo an toàn trật tự xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng các tổ chức cơ sở đảng.

Về các đề xuất của thành phố tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét các nội dung liên quan đến cơ chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nét mới, mục tiêu, quy hoạch chi tiết, các điểm nhấn cụ thể, nhằm xây dựng thành phố xứng tầm trong tương lai…/.