Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thảo luận học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thảo luận học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Sáng ngày 18/5/2016, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thảo luận học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi thảo luận.