Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ chế chính sách đối với các doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư Cam kết của tỉnh với nhà đầu tư  
Cơ chế chính sách đối với các doanh nghiệp

1. Về thuê đất

- Áp dụng giá thuê đất thống nhất đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

- Thời hạn cho thuê kéo dài tới 50 năm.

- Miễn tiền thuê đất áp dụng trong các trường hợp:

+ Xây dựng nhà ở phục vụ công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

+ Xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hi hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ.

+ Miễn 03 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

+ Miễn 07 năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân.

+ Miễn 11 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn huyện Thanh Liêm, huyện Lý Nhân; dự án thuộc danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư; kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

+ Miễn 15 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư đầu tư vào địa bàn huyện Thanh Liêm, huyện Lý Nhân.

- Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, ngoài các hỗ trợ nêu trên, tỉnh tích tụ ruộng đất và bàn giao đất sạch để nhà đầu tư triển khai dự án; đầu tư cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào dự án gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, kênh tưới, tiêu nước… và các cơ chế ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ.

2. Về chính sách thuế

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Dự án đầu tư vào địa bàn huyện Thanh Liêm, huyện Lý Nhân được hưởng mức thuế suất 20% trong 10 năm, miễn 02 năm và giảm 40% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

+ Miễn 02 năm và giảm 40% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

- Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với:

+ Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài.

+ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm: Thiết bị máy móc; linh kiện chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp…

+ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm: Thiết bị máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện đưa đón công nhân gồm ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy. Linh kiện chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng. Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị in, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu trên. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

+ Nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Các ưu đãi về thuế xuất khẩu được áp dụng theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

3. Về chính sách hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng lao động

- Tỉnh Hà Nam hỗ trợ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghề và theo đề án đào tạo nghề của tỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động: 1.000.000 đồng/lao động.

- Tỉnh Hà Nam hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động miễn phí: Đăng tải thông tin tuyển dụng trên truyền hình, báo đài địa phương; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trực tiếp cùng doanh nghiệp xuống các xã trong địa bàn tỉnh để tổ chức tuyển dụng lao động./.

Tin liên quan