Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư  
Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp
Sáng ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố, ngân hàng, doanh nghiệp…

Các đại biểu dự hội nghị

Trong những năm qua, doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp luôn được cấp, các ngành quan tâm, tập trung chỉ đạo. Trong năm 2016, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,1% so với năm 2105; thu hút 102 dự án đầu tư. Trong 3 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 61,2%; thu cân đối ngân sách tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2016; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đã thu hút được 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 29,1 triệu USD và 1.736 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tạo việc làm cho người lao động, ủng hộ đồng bào miền Trung. Với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh đã tháo gỡ, giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên một số lĩnh vực, các doanh nghiệp qua đó đã từng bước khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đóng góp vào ngân sách địa phương.

Chủ tọa hội nghị

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung vào những vấn đề: Đóng bảo hiểm cho người lao động, đặc biệt lao động ngắn hạn, lao động thời vụ gây áp lực và khó khăn cho doanh nghiệp; nguồn lao động; công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường còn nhiều, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; thiếu nhà ở cho người lao động, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước tại các khu công nghiệp; tình trạng mất điện, hệ thống điện hay bị sự cố trong các khu, cụm công nghiệp…

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông khẳng định, trong những năm qua doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tinh thần “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Hiệu quả của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, các nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, hành động vì doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực; xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ sau khởi nghiệp; công khai minh bạch thông tin về cơ chế, chính sách các quy hoạch của tỉnh đến doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời nội dung thuộc thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Những đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành xem xét giải quyết theo quy định./.