Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo dự thảo các quyết định thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 và Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Hội nghị nghe báo cáo dự thảo các quyết định thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 và Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh
Sáng ngày 04/8/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo các quyết định thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 và Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh.

Dự hội nghị có ông Vũ Đại Thắng - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành…

Các đại biểu dự hội nghị

Dự thảo quyết định về việc “Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam” thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 về  việc ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dng ngân sách nhà nước mà Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để thống nhất thực hiện gồm 03 chương 12 điều. Dự thảo “Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh” thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gồm 06 chương 32 điều. Dự thảo các quyết định này đã được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các sở, ngành có liên quan.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến: Lưu ý thời gian ban hành; dự toán kinh phí phân bổ; nghiên cứu kỹ năng các nội dung để trình bày ngắn ngọn, dễ hiểu.

         Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đại Thắng nhất trí với phương án cần chỉnh sửa 2 quyết định trên để phù hợp với thực tiễn. Những điều mục không còn phù hợp cần được xem xét, rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện, đảm bảo ứng dụng hiệu quả trong thực tế nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh./.