Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”
Sáng ngày 22/12/2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”.

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi; các cá nhân đạt giải trong cuộc thi...

Các đại biểu dự hội nghị

Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, nhất là trong thực hiện đạo đức công vụ, gương lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị... Với phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” còn có ý nghĩa khơi dậy, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân học và làm theo Bác; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; hình thành và phát triển các giá trị đạo đức mới, xây dựng con người Hà Nam văn minh, thân thiện, có đạo đức cách mạng, có phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Sau gần một năm triển khai, Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” đã được các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đến nay, cuộc thi đã đạt kết quả tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Với số lượng trên 52 nghìn bài dự thi, thể hiện sức thu hút, lan tỏa của cuộc thi trong toàn tỉnh.  Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 05 tập thể và 35 cá nhân.

   Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các cá nhân

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các cá nhân

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện cuộc thi. Để cuộc thi viết có sức lan tỏa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả cuộc thi viết gắn với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn lọc những bài viết hay, đạt giải để xuất bản cuốn sách người tốt việc tốt phục vụ công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.