Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Chiều ngày 29/01/2016, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Dự hội nghị có ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực Tỉnh ủy; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến 28/01/2016. Trước khi Đại hội diễn ra, mọi công tác chuẩn bị (văn kiện, nhân sự…) đã được các tiểu ban phục vụ Đại hội tiến hành chu đáo. Sau 08 ngày làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao của từng đại biểu, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các mục tiêu chương trình đề ra. Về nhân sự của Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đại hội đã tiến hành xem xét, đánh giá thận trọng, thẳng thắn từng ứng cử viên, đảm bảo khách quan, dân chủ khi thực hiện bầu cử vào các danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua các văn kiện quan trọng; đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 29/01/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các văn bản liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kiến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các đại biểu dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Hùng thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản tại hội nghị