Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020

Thông tin lao động, việc làm  
Hội nghị triển khai công tác dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020
Chiều ngày 18/5/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020.

Về dự có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Tiến - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị

Trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, chất lượng đào tạo nghề dần được nâng cao đạt 102%; giải quyết việc làm mới cho 82.046 người, trong đó có 4.634 người tham gia xuất khẩu lao động; giải quyết việc làm thêm cho 106.520 người. Bên cạnh việc đào tạo nghề, các cơ sở dạy nghề đã chú trọng đào tạo tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật cho người lao động. Công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Riêng đối với việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2015”, qua 06 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã có trên 14.650 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề bằng chính sách của đề án. Đối với Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016”, đến nay có 630 học viên đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Sau khóa học, học viên đã đạt được trình độ giao tiếp tiếng Nhật thông thường, hiểu được văn hóa Nhật Bản, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Nam phấn đấu đào tạo cho khoảng 86.900 người, gồm: Trình độ cao đẳng là 1.500 người, trung cấp 8.900 người, sơ cấp 38.500 người và đào tạo dưới 03 tháng là 38.000 người; giải quyết việc làm mới cho khoảng 81.650 lao động, tạo việc làm thêm cho 100.000 người. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 3,3% và tăng tỷ lệ thời gian sử dụng của lao động ở khu vực nông thôn là 85%.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Mạnh Tiến trình bày báo cáo tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề về công tác đào tạo nghề, sau đào tạo nghề, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề dưới 03 tháng với các ngành nghề chủ yếu như: thêu ren, may mặc, nghề mộc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm đề nghị các ngành liên quan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với sự phát triển của xã hội tới toàn thể người dân; tập trung phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa, đa dạng, linh hoạt thích ứng với cơ chế thị trường lao động; mở rộng ngành nghề, tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, triển khai xây dựng kế hoạch 2016 - 2020, coi trọng vấn đề đào tạo lao động theo nghị quyết của tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát hệ thống văn bản về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tập trung xem xét đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nắm chắc những thông tin, giáo dục đối tượng lao động thực hiện tốt quy định trong hợp đồng lao động./.