Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017
Chiều ngày 16/10/2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mạng lưới hoạt động của NHCSXH hiện có 63 chi nhánh cấp tỉnh, 631 phòng giao dịch cấp huyện, gần 11.000 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã và hơn 187.000 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng nguồn vốn đạt hơn 179 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 172 nghìn tỷ đồng, gấp 25 lần so với khi thành lập.

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng, chính sách và một số chương trình, dự án khác. Trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng, chính sách đạt hơn 169 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,2%. Trong 15 năm, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt trên 433 nghìn tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 272 nghìn tỷ đồng, góp phần giúp hơn 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Chương trình đã thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động; hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hơn 100 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ, hộ nghèo…

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, đã thiết lập mô hình tổ chức quản lý đặc thù, hiệu quả phù hợp điều kiện thực tiễn nước ta. Công tác kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền hoạt động tín dụng, chính sách xã hội được chú trọng tăng cường.

Tại Hà Nam, trong 15 năm qua, Chi nhánh NHCSXH đã thực hiện giải ngân số tiền trên 4.568 tỷ đồng cho hơn 316.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Từ nguồn vốn trên đã góp phần giúp cho hơn 59.600 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,24% giai đoạn 2000 - 2005 xuống còn 4,24% năm 2016, tạo việc làm cho cho 248.700 lao động, trong đó có gần 1.160 lao động được vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 45.560 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng và cải tạo trên 185.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ giúp cho hơn 3.000 lượt hộ nghèo có nhà ở không an toàn vay vốn để xây dựng nhà ở.

          Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là NHCSXH đã nhận thức đúng vai trò của hoạt động tín dụng, chính sách đối với phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; khẳng định giảm nghèo bền vững là chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả tích cực, là kênh tạo nên xung lực giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng, chính sách xã hội; đề xuất  giải pháp huy động các nguồn lực tài chính, đáp ứng tốt, kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo tính chủ động bền vững trong hoạt động NHCSXH; chú trọng hỗ trợ người dân khởi nghiệp, nhất là phụ nữ, thanh niên nông thôn. Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ NHCSXH đã ủy thác, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng  nguồn vốn vay đúng mục đích…

Nhân dịp này, NHCSXH Việt Nam đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng, chính sách được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.