Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kêu gọi đầu tư, xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
Kêu gọi đầu tư, xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết thông tin kêu gọi đầu tư, xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại địa chỉ:

http://hanam.gov.vn/vi-vn/sgtvt/Pages/Article.aspx?ChannelId=36&articleID=265