Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành: Tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Khối thi đua Kinh tế ngành: Tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017
Chiều ngày 15/3/2017, Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - lãnh đạo phụ trách thi đua Khối Kinh tế ngành dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có bà Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong khối. Ông Đặng Đình Thoảng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2017 chủ trì hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, 8 đơn vị thành viên trong khối đã thảo luận về kế hoạch hoạt động của khối năm 2017, tiêu chí thi đua giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế về công tác thi đua trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến về 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của các đơn vị trong khối. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 và công bố đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối.

Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh với chủ đề thi đua năm 2017 là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Khối thi đua Kinh tế ngành chính thức phát động phong trào thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với các nội dung cụ thể: Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi đơn vị với những nội dung, biện pháp cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú; nâng cao chất lượng tham mưu, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; phối hợp triển khai có hiu quả hoạt động trung tâm hành chính công tỉnh, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đảm bảo nhanh, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; các cấp ủy, tổ chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị cam kết tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại đơn vị mình; phấn đấu 100% các đơn vị trong khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; quyết tâm thi đua cùng các khối trong tỉnh phấn đấu đạt giải cao nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến đề cao vai trò, vị trí của Khối thi đua Kinh tế ngành trong công tác thi đua của tỉnh. Tuy nhiên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể, khi xây dựng 10 nhiệm vụ trọng tâm, các ngành trong khối phải nêu bật được 1 đến 3 nhiệm vụ trọng tâm là điểm nhấn làm nổi bật phong trào thi đua của ngành mình; cần sửa đổi một số tiêu chí thi đua cho phù hợp; cụ thể hóa các kế hoạch hoạt động của khối; bám sát vào các tiêu chí thi đua để đăng ký thi đua cho phù hợp; bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị đảm bảo tính toàn diện, có điểm nhấn và hiệu quả; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của khối cũng như của từng đơn vị trong khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng (đơn vị phó trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2017) công bố đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối. 

Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017./.