Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Kiểm tra tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sáng ngày 05/8/2016, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn về kiểm tra tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện Kim Bảng.

Tiếp đoàn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Anh Đông - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bảng...

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh thông qua truyền hình trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu, nội dung học tập; hướng dẫn câu hỏi thảo luận và hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp mình; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị học tập, điểm học tập, số đảng viên triệu tập ở các điểm học tập. Đến ngày 30/5/2016, toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo đúng kế hoạch; 100% cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, viết thu hoạch cá nhân. Về tài liệu học tập, Hà Nam đã nhận 6.000 cuốn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đã cấp 5.900 cuốn cho các đơn vị, số còn lại lưu trữ theo quy định. Ngoài ra Hà Nam đã mua trên 2.300 cuốn tài liệu các loại xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại huyện Kim Bảng, Ban Thường vụ Huyện Kim Bảng đã bám sát nội dung, chương trình và tổ chức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của huyện Kim Bảng là 5.859 người, đạt 99,98%; số chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức thảo luận sau khi tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là 71/71 chi, đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Phạm Sỹ Lợi khẳng định: Trong thời gian tới, Hà Nam sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Văn Ninh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị tốt cơ chế, chính sách, điều kiện để chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của tỉnh có tính khả thi; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy rà soát lại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX tại địa phương bảo đảm sát thực tế; chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động hàng năm và cả nhiệm kỳ; chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XII trong hội viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác tuyên giáo; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, phối hợp với chính quyền tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.../.