Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lao động - Việc làm

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Lao động - Việc làm

1. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý Điện thoại: 02263.854.362

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Phủ Lý

Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý Điện thoại: 02263.858.764

3. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hà Nam

Địa chỉ: Đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý Điện thoại: 02263.854.108