Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
14/03/2019
Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 622/KH-UBND hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.
08/03/2019
Ngày 05/3/2018, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 100/STP-PBGDPL về việc công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Trong đó, có 102 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và 14 xã,phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
26/01/2019
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND Công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2018.
23/01/2019
Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND tỉnh về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page