Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
08/05/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 23/4/2019 về việc tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019”.
25/04/2019
Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
13/04/2019
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh.
21/03/2019
Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh yêu cầu:
14/03/2019
Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 622/KH-UBND hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.
08/03/2019
Ngày 05/3/2018, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 100/STP-PBGDPL về việc công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Trong đó, có 102 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và 14 xã,phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page