Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
17/08/2018
Chiều ngày 17/8/2018, Cục thuế Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới.
04/07/2018
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 30/6/2018 - đợt IV năm 2018 gồm 312 doanh nghiệp.
13/06/2018
Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện khai, nộp thuế điện tử trên địa bàn. Xây dựng Chuyên mục phổ biến tuyên truyền nộp thuế điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện khai nộp thuế điện tử; kế hoạch phối hợp triển khai chương trình nộp thuế điện tử; tình hình thu thuế, phí, lệ phí năm 2018; tình hình triển khai cung cấp dịch vụ chứng thư số VNPT-CA trên địa bàn; hướng dẫn xử lý lỗi đăng ký nộp thuế điện tử và lập giấy nộp tiền điện tử…
05/06/2018
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 31/5/2018 - đợt III năm 2018 gồm 282s doanh nghiệp.
15/03/2018
Từ ngày 08/3/2018, cơ quan Thuế đã triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử thay thế hệ thống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân online cho phép người nộp thuế chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN; 05/KK-TNCN; 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN; 09/KK-TNCN; 13/KK-TNCN; tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH.
07/02/2018
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 30/01/2018 - đợt I năm 2018 gồm 241 doanh nghiệp.
17/01/2018
Chiều ngày 16/01/2018, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.
29/12/2017
Hơn 696 tỷ đồng là tổng số thuế xuất nhập khẩu mà 10 doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất tại Chi cục Hải quan Hà Nam trong năm 2017. Đứng đầu là Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group nộp ngân sách hơn 149 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành nộp ngân sách hơn 133 tỷ đồng, Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam nộp hơn 129 tỷ đồng, Công ty Nhựa Châu Âu nộp hơn 71 tỷ đồng, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam nộp hơn 67 tỷ đồng, Công ty TNHH Ace Antenna - Chi nhánh Hà Nam nộp ngân sách hơn 50 tỷ đồng…
123
Previous Page 1-15 Next Page