Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Những thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Năm 1997, tỉnh Hà Nam được tái lập. Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh trên phạm vi toàn tỉnh. Năm 2005, Hà Nam cùng với cả nước đạt mức sinh thay thế, về đích sớm hơn 10 năm. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được quan tâm và tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng.

Hiện toàn tỉnh có 1.774 cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong đó có 1.600 cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố - đó là "những cánh tay nối dài", "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đưa công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến tận người dân. Từ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ đã chấp nhận và thực hiện mô hình gia đình quy mô nhỏ có 1 hoặc 2 con. Số phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên giảm; số thôn, xóm, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng tăng, quy mô dân số tăng chậm lại. Số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 3,6 con năm 1997 xuống còn 2,01 con năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,57% năm 1997 xuống còn 0,83% năm 2016. Tỷ lệ giảm sinh từ 17,8% năm 1997 xuống còn 15,84% năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 1997 là 14,5%, năm 2016 là 10,55%. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại năm 1997 là 46,2%, năm 2016 đạt 76,9%. Cơ cấu dân số Hà Nam hiện nay thuộc nhóm "cơ cấu dân số vàng". Số người trong độ tuổi 15 - 60 tuổi chiếm 61,25% năm 2016. Nếu như năm 1997, tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh là 66 tuổi thì đến năm 2016 tăng lên là 74,3 tuổi.

Mục tiêu cụ thể trong thời gian tới của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là: Duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản nhằm nâng cao chất lượng dân số. Với mục tiêu đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được xác định: Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp liên ngành. Đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Duy trì các hoạt động của mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Thường xuyên cung cấp thông tin về các vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình, mở rộng và nâng cao  hiệu quả hoạt động truyền thông, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc tăng thu nhập bình quân đầu người, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin liên quan