Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Sở Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Sáng ngày 06/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở KH&ĐT; đại diện các phòng chuyên môn cùng cán bộ công chức, viên chức Sở KH&ĐT…

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&ĐT duy trì nền nếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện tốt. Sở đã triển khai lập, trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2030; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham mưu công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 14.351,4 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người ước đạt 21,3 triệu đồng bằng 45% kế hoạch; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 14,6%, công nghiệp - xây dựng 57%, dịch vụ 28,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 3.268,73 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và đạt 68% dự toán trung ương giao; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 845,6 triệu USD, bằng 56,4% kế hoạch năm, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/6/2017, trên địa bàn tỉnh thu hút 46 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 49,36 triệu USD và 3.264,4 tỷ đồng; điều chỉnh 44 dự án đầu tư. Bên cạnh đó, công tác thẩm định dự án, thẩm định đấu thầu, cấp đăng ký kinh doanh, thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thanh tra, kiểm tra… được thực hiện đúng quy trình “một cửa” và “một cửa liên thông”, không ngừng được nâng cao chất lượng, giảm bớt về thời gian và thủ tục hành chính.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ những kết quả ngành KH&ĐT đạt được, nêu khó khăn và những mặt tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Oang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

6 tháng cuối năm 2017, Sở KH&ĐT tiếp tục tham mưu các giải pháp điều hành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Tổng sản phẩm trong tỉnh cả năm đạt 31.412,4 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2016; GRDP bình quân đầu người cả năm đạt 47,3 triệu đồng, tăng 10,5% so với năm 2016; cơ cấu kinh tế tăng cao; thu cân đối ngân sách nhà nước cả năm đạt 5.638 tỷ đồng… Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn theo hướng thông thoáng, nhanh gọn, lồng ghép các thủ tục để giảm các quy trình thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện; tập trung đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2017, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân; xây dựng đảng bộ, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…/.