Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Thanh Liêm sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam là Đại hội mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 30 năm đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, những ngày này, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng về Đại hội với niềm tự hào, phấn khởi và tràn đầy tin tưởng.