Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý: Phấn đấu xử lý xong 21,8 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản trong năm 2017

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Thành phố Phủ Lý: Phấn đấu xử lý xong 21,8 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản trong năm 2017
Theo kế hoạch, đến hết năm 2017, thành phố Phủ Lý phấn đấu xử lý xong 21,8 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản, tương đương với 31% trong tổng số nợ xây dựng cơ bản (tính đến hết tháng 6/2017). Vốn nợ đọng xây dựng cơ bản là do các xã trên địa bàn đã huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dự kiến trong năm nay, thành phố Phủ Lý sẽ tập trung xử lý nợ đối với đầu tư đường giao thông, xây dựng trường học và xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa...

Thành phố Phủ Lý đang tập trung khai thác mọi nguồn lực, chỉ đạo các xã trên địa bàn chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, cân đối việc thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản, bảo đảm yêu cầu không nợ hoặc có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới ở mức dưới 03 tỷ đồng./.