Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trường cao đẳng, dạy nghề

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Trường cao đẳng, dạy nghề
1. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam
Địa chỉ: Đường Vân Sơn, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.852.731
2. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.854.275
3. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I
Địa chỉ: Đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.850.019
4. Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
Địa chỉ: Đường 21, xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.851. 081
5. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.855.445
6. Trường Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin I
Địa chỉ: Đường Vân Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.852.451
7. Trường Dạy nghề huyện Bình Lục
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Điện thoại: 02263.711.677
8. Trường Kỹ thuật mật mã
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.820.024
9. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 10, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
Điện thoại: 02263.871.572
10. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Thanh Liêm
Địa chỉ: Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.887.430
11. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Bình Lục
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Điện thoại: 02263.711.669
12. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Kim Bảng
Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263.510.136
13. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Duy Tiên
Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263.691.078
14. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý
Điện thoại: 02263.850.310; 0351.3858.764
15. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Địa chỉ: Đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.853.171
16. Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội Nông dân
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263.846.898
17. Trung tâm Đào tạo doanh nghiệp và giới thiệu việc làm Hội Chữ thập đỏ
Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm
Điện thoại: 02263.853.791