Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học
Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức hội nghị xét duyệt thuyết minh đề tài: “ Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu công chứng” do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Đại Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị.