Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 05/12/2018, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh chính thức khai mạc. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại kỳ họp.

 Kính thưa chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân.

Hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó sẽ quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương theo thẩm quyền.

Nội dung chương trình của kỳ họp đã được Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi có một số ý kiến về những nội dung quan trọng để các vị đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở thảo luận và quyết nghị.

Thứ nhất, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có thể khẳng định: Trong năm 2018, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm phấn đấu tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng ước đạt 11,5%, cao hơn năm trước (10,84%). Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất khẩu tăng cao. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

bac-khang-2-sua-bpb.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đóng góp vào những kết quả trên có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh với hoạt động có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác được nâng cao, nhất là chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu; những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được giải quyết kịp thời đảm bảo đúng quy định, đáp ứng các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong năm 2018.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân!

Năm 2018, bên cạnh những kết quả tích cực, toàn diện nêu trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong đó có việc chậm giải quyết một số tồn tại mà cử tri và nhân dân kiến nghị; giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của tỉnh còn khó khăn; tiến độ thực hiện một số chương trình, đề án, dự án còn chậm… Đây là những nội dung mà các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm thực hiện khắc phục trong thời gian tới.

Thứ hai, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập  trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh phấn đấu đạt trên 11%; khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 05 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển chuỗi liên kết giá trị trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn về nông nghiệp của tỉnh đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nông nghiệp. Tập  trung rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu 100% các xã trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu qủa hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực theo định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh. Đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đi đôi với xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và vi phạm cam kết bảo vệ môi trường.

Rà soát các khu vực có lợi thế cảnh quan để có biện pháp quản lý, thu hút các nhà đầu tư lớn về đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; nhất quán chủ trương không thu hút các dự án tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, không phù hợp các quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Bốn là, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư công, lựa chọn các công trình, dự án cần tập trung đầu tư để phát huy hiệu quả sử dụng, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Ban hành các cơ chế cần thiết để thu hút đầu tư các công trình xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo năm 2019 có thêm ít nhất 02 cụm có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục cần thiết của Khu du lịch Tam Chúc đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc năm 2019.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ cơ cấu thu ngân sách để có giải pháp tăng cường quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo tăng thu bền vững. Năm 2019 phấn đấu thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng để đến năm 2020 thu cân đối ngân sách vượt tổng chi cân đối.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa xã hội, nhiệm vụ giáo dục đào tạo, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tập trung hoan thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; rà soát các đối tượng nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có cơ chế hỗ trợ (như bảo trợ xã hội) giúp ổn định cuộc sống. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhà ở cho công nhân và thiết chế văn hóa cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các Chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII (về sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan; sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…) theo nội dung kết luận số 107-KL/TU, ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo các quy định của Trung ương.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành việc giao nhận quân năm 2019 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; thường xuyên đối thoại với nhân dân để tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, về một số nội dung chủ yếu có các Tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung năm 2018 và thực hiện năm 2019; quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh; quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030; tình hình thực hiện quản lý biên chế và nguyên tắc phân bổ gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, việc giao biên chế năm 2019; việc sáp nhập, đặt tên các thôn, tổ dân phố; và các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách;… đều đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và ban hành kết luận để các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện trình HĐND tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị.

Thứ tư, về nội dung lấy phiếu tín nhiệm: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri và thực tiễn theo dõi, giám sát, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ đánh giá sự tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, công tâm và khách quan.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân!

Để kỳ  họp lần này thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Tôi tin tưởng rằng, với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng kỳ họp này sẽ góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, các đồng chí dự kỳ họp, cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!