Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Chiều ngày 16/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trích đăng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi lễ.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí về dự lễ kỷ niệm lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí!

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định: “Công tác kiểm tra, giám sát là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng". Suốt chặng đường 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.

Cùng với sự lớn mạnh chung của toàn ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra của tỉnh đã từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng.  Các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

IMG_0477.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng cũng được tăng lên. Công tác giám sát đã đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tốt trong việc nắm tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở.  Đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục; việc xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể nhìn chung đã được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính nghiêm minh. Việc phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với các ban, ngành, cơ quan có liên quan và với giám sát của nhân dân có chuyển biến tích cực, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra được cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm. Việc chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ kiểm tra đã góp phần  nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là góp phần tích cực trong việc đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; giúp cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sau hơn 20 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm thấp, đến nay Hà Nam đã vươn lên trở thành một tỉnh phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt xấp xỉ 12%/năm. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đến nay đã chiếm khoảng trên 60% trong cơ cấu kinh tế. Thu hút đầu tư, xuất khẩu đạt kết quả tốt. Tỷ trọng nông nghiệp hiện chỉ còn khoảng 10% trong cơ cấu kinh tế, nhưng đã phát triển theo chiều sâu với việc tập trung tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng và chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Đến nay tỉnh đã có 80/98 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng thương mại, dịch vụ đang được tập trung đầu tư xây dựng để đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch. Thu ngân sách tăng cao, năm 2018 ước đạt trên 7.200 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trước 2 năm, gấp 100 lần so với khi tái lập tỉnh vào năm 1997. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ sẽ còn dưới 2,84%. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Kiểm tra Đảng các cấp trong tỉnh; những thành tích đó đã góp phần quan trọng làm nên thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hà Nam trong những năm qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa: các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đang nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); triển khai thực hiện các kết luận của BCH, BTV Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những truyền thống tốt đẹp, những thành tích đạt được của ngành Kiểm tra Đảng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của ngành Kiểm tra Đảng từ tỉnh tới cơ sở.

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Trung ương Đảng; quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị bệnh cứu người"; đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước".

Với tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

2- Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát  hàng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm.

Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể ở các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng...

3- Uỷ ban kiểm tra các cấp cần tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tăng cường và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. 

4- Chủ động, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Xem xét xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và giám sát của nhân dân.

6- Thường xuyên chăm lo, kiện toàn Uỷ ban kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; các cán bộ làm công tác kiểm tra phải không ngừng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật kỷ cương, phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!