Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp năm 2018

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp năm 2018
Sáng ngày 19/10/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp năm 2018. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy  tại hội nghị.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể chị em phụ nữ!

Sau thời gian đối thoại với không khí dân chủ, sôi nổi, lãnh đạo tỉnh, cùng các sở, ban, ngành đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp. Các ý kiến của đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ tại hội nghị tập trung vào nhóm vấn đề: Công tác cán bộ nữ; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên phụ nữ và nhân dân trong các lĩnh vực như việc làm, sản xuất nông nghiệp, đường giao thông, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng… Đây đều là những ý kiến rất chính đáng và thiết thực của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên.

Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em phụ nữ!

Tại buổi đối thoại, các câu hỏi, kiến nghị của cán bộ, hội viên cơ bản đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời. Tôi đề nghị sau buổi đối thoại này, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại hôm nay để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ hội viên.

Cụ thể về một số nhóm vấn đề cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm như sau:

Liên quan đến công tác cán bộ, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu Đề án “Xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tâm nhìn đến năm 2030”. Để đảm bảo tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên phụ nữ và nhân dân trong các lĩnh vực như việc làm, sản xuất nông nghiệp, đường giao thông, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng… đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo giải quyết.

bac-khang-sua.jpg

             Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Đối với những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên liên quan đến cơ chế, chính sách như: Có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đối với cán bộ là phó chi hội các đoàn thể chi, tổ ở cơ sở, hỗ trợ trang bị máy tính cho các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn… đây là những vấn đề liên quan đến điều kiện của tỉnh và quy định của trung ương, thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi tiếp thu đề xuất, kiến nghị với trung ương xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp; đồng thời giao HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện.

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể chị em!

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tôi đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn. Phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với tổ chức hội các cấp trong tỉnh, cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hội cấp trên; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động, phong trào của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở.

Đối với cán bộ, hội viên phụ nữ phải nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia sinh hoạt và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Mỗi chị em phải luôn cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mưu tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể chị em phụ nữ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!