Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVIII
Sáng ngày 12/7/2019, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII họp phiên bế mạc. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi.

DSC_0147.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy;

 Kính thưa các vị đại biểu khách;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực, của các Ban HĐND tỉnh và xác định: Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động của mình; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhất là hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thảo luận và chất vấn. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh đã nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp đã tiến hành các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần đổi mới; các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhìn chung rõ ràng ngắn gọn và đã nêu cụ thể những tồn tại, bất cập và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, của các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trước cử tri và nhân dân. HĐND tỉnh cũng đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết theo chương trình đã đề ra với nhiều nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, HĐND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện:

Một là: Tích cực triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016 - 2020.

Hai là: Tập trung đẩy mạnh các chương trình, đề án, mô hình trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản, gia cầm, thủy sản... Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2020. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã, huyện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra: toàn tỉnh có 100% số xã và 100% huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các huyện, thành phố.

Ba là: Rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án vi phạm các quy định của pháp luật đặc biệt là về đất đai, môi trường; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư theo đúng chỉ đạo của trung ương, chủ trương của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trong đó trọng tâm là giải quyết các thủ tục thành lập thị xã Duy Tiên, thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm, nghiên cứu xây dựng đề án, kế hoạch phát triển huyện Kim Bảng thành đô thị loại 4 để thành lập thị xã trực thuộc tỉnh.

Bốn là: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, thu hút đầu tư... Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, Khu du lịch Tam Chúc, sân golf 36 lỗ và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, các dự án Khu đại học Nam Cao, Khu y tế chất lượng cao...

Năm là:  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị, quy hoạch, thu chi ngân sách... theo các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Khẩn trương xây dựng các cơ chế thu hút đầu tư các công trình xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu năm 2019 đã đề ra. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Sáu là: Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đôn đốc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt gắn với tăng cường quản lý đầu tư trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, quản lý sử dụng tài sản công... Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án giao thông trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2019; xây dựng Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bảy là: Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2019. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 sau khi được phê duyệt.

Tám là: Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình, quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, hoạt động băng nhóm bảo kê, tín dụng đen, tệ nạn ma túy, cờ bạc…

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, tỉnh nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cùng toàn thể các quý vị đại biểu đã về dự và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của trung ương và địa phương đã dự và kịp thời đưa tin tuyên truyền về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.