Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn năm 2018
Ngày 14/8/2018, tại nhà văn hóa Thị Trấn Ba Sao, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Bảng tổ chức  hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn năm 2018.