Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu hơn 3,7 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu hơn 3,7 tỷ đồng

Năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) đã tiến hành kiểm tra 2.881 vụ, tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 8,72% so với kế hoạch năm 2017. Hầu hết các mặt hàng kiểm tra bao gồm: Đồ dùng sinh hoạt gia đình, đồ điện, điện tử; quần áo; rượu; thuốc… Kết quả, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 2.611 vụ, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2016, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu hơn 3 tỷ 767 triệu đồng, vượt 73,61% so với kế hoạch năm 2017. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đã góp phần bình ổn được giá, chống đầu cơ tăng giá, bảo đảm thị trường ổn định và phát triển theo hướng tích cực./.

Theo Báo Hà Nam