Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2018 (đợt 3)