Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày 20/3/2019, tại Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên các vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua ĐBSH.

chu-toa-hoi-nghi.jpg

Chủ tọa hội nghị

Về phía tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

bac-khang-sua.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương đối với công tác TĐKT của Cụm ĐBSH nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng, đồng thời mong muốn thời gian tới tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tích cực hơn nữa của trung ương để Hà Nam và các tỉnh trong cụm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Năm 2018, các tỉnh ĐBSH quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức phong to thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua chung của tỉnh phát triển sâu rộng, bên vững và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các tỉnh ĐBSH tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

trao-bang-khen-sua.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam cho các cá nhân

Năm 2019, các tỉnh trong Cụm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động thi đua, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua “Văn hóa công sở” đảm bảo thiết thực, hiệu quả với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

ba-thinh-sua.jpg

          Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh ĐBSH đạt được trong công tác TĐKT. Phó Chủ tịch nước đề nghị năm 2019, các tỉnh trong cụm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Trong đó, tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT. Chú trọng công tác khen thưởng cho các tập thể nhỏ, đối tượng cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất; tổ chức khen thưởng theo chuyên đề. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các tỉnh trong Cụm cũng cần tăng cường giao lưu, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét, chấm điểm thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ninh; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Hải Dương được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng 2019, tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh là đơn vị Cụm phó.

ky-ket.jpg

         9 tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh ĐBSH ký giao ước thi đua năm 2019

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm trưởng năm 2018 tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 15 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua của các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Cũng tại hội nghị, 9 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019./.