Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) vào thực tiễn đơn vị, phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của chính ủy, chính trị viên, chỉ huy trong tổ chức thực hiện.

Các cụm, hội đồng TĐKT thường xuyên được kiện toàn, đội ngũ cán bộ chính trị đảm nhiệm công tác TĐKT làm tốt chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo. 

Các cơ quan, đơn vị lựa chọn mô hình, xác định nội dung, mục tiêu thi đua, biện pháp, cách làm chính xác, phù hợp, chú trọng những mô hình mới, hiệu quả. 

5 năm qua, LLVT tỉnh đã phát động 29 đợt thi đua dài ngày, đột kích, cao điểm, nội dung gắn kết với thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP).

Hướng nội dung phong trào TĐQT vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Bộ CHQS tỉnh làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. 

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị cũng đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện chủ trương "Một tập trung, ba khâu đột phá", trọng tâm là nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, diễn tập theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" với lực lượng thường trực; "Cơ bản, thiết thực, chất lượng" với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV).

tdqt-08_34_18_060.jpg

Các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ mới được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phủ Lý đưa vào huấn luyện.

Cùng với thi đua trong huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng, tu sửa, nâng cấp, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bảo đảm quá trình huấn luyện bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình đơn vị, sát thực tế chiến đấu, vũ khí trang bị hiện có. Trong hội thi, hội thao các cấp, LLVT tỉnh luôn nằm trong tốp các đơn vị đạt thành tích cao.

Nội dung phong trào TĐQT cũng đã hướng vào làm chuyển biến nhận thức CBCS trong thực hiện dân chủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Công tác cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp tác phong làm việc luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng.

Phong trào "Tự học, tự rèn", "Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới", phương châm "Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng trúng", sâu sát cơ sở, năng động, trách nhiệm với công việc của CBCS chuyển biến sâu sắc. Năng lực tham mưu, đề xuất, chất lượng hệ thống văn bản chỉ đạo không ngừng nâng cao, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. 

Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần trong KVPT; bảo đảm lượng dự trữ hậu cần phục vụ nhiệm vụ SSCĐ; kết hợp quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn mới với củng cố QP-AN. Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia quanh bếp, quanh vườn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Công tác vệ sinh, phòng dịch thực hiện có chất lượng, nền nếp, quân số khỏe đạt 99,5%. Các phong trào: "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt" duy trì hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất của LLVT.

Hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền huy động nguồn lực xã hội, đồng thời động viên CBCS LLVT tích cực tham gia với nhiều công trình, sản phẩm cụ thể, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc, các điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 4.018 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Từ năm 2013 đến 2017, liên tục được Bộ tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2015- 2016 được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2018- 2023 xác định: Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐKT, đẩy mạnh phong trào TĐQT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo ra nhiều điển hình tiên tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh. 

Từ phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của công tác TĐKT và phong trào TĐQT, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh xác định 3 trọng tâm đột phá: Đột phá vào xây dựng cấp uỷ, chi bộ vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, có năng lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, quyết liệt trong tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ vững trận địa chính trị của Đảng trong LLVT tỉnh. 

Đột phá vào cải cách hành chính quân sự, huấn luyện, SSCĐ, hội thi, hội thao; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, kỷ luật quân đội. Đột phá vào bảo đảm nâng cao đời sống CBCS, trọng tâm và trước mắt là CBCS thường trực, DQTV, DBĐV tham gia huấn luyện, SSCĐ.

Cùng với ba khâu đột phá, các cơ quan, đơn vị xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về đổi mới công tác TĐKT; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, trọng tâm là xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực QP-AN trong KVPT; chú trọng giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

Xây dựng KVPT tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc, chủ động phối hợp, tham mưu xử lý tốt tình huống về QP-AN. Đổi mới phương pháp, hình thức huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung theo kế hoạch, trong đó: lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu (80-85% trở lên đạt khá, giỏi); lực lượng DQTV-DBĐV 100% đạt yêu cầu (70% trở lên đạt khá, giỏi).

Tham gia các hội thi, hội thao đạt thứ hạng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, an toàn. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Phấn đấu 100% cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80- 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng vững mạnh. 

Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", phấn đấu quân số khoẻ đạt 98% trở lên. Thực hiện tốt cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông". 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phấn đấu hằng năm mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc cụ thể tham gia cùng địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh./.

Đại tá Lê Văn Chương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh


Theo baohanam.com.vn