Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chiều ngày 09/10/2018, Đoàn Kiểm tra 714 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm việc với đoàn kiểm tra về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với những nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo; Dự thảo báo cáo của đoàn đã nêu chính xác, khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

vo_van_thuong-16_46_55_218.jpg

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo, tổ chức rộng rãi trong các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên (CBĐV). 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, kế hoạch cụ thể từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo bước chuyển tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giải quyết được một số hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng chất lượng chưa cao, thái độ học tập của một bộ phận CBĐV chưa thực sự nghiêm túc. Công tác phê bình, tự phê bình đối với những biểu hiện suy thoái chưa được tiến hành thường xuyên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bước đầu đã chú ý việc nhận diện các biểu hiện suy thoái nhưng chưa thực sự sâu sát, cụ thể. Việc phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống suy thoái, chưa đi vào thực chất và đề cập đến những nội dung, địa chỉ cụ thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ cần nghiên cứu kỹ càng hơn, nhận diện chính  xác hơn các biểu hiện suy thoái để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi. Cùng đó, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng như các nghị quyết khác của Trung ương, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của CBĐV.

bithu1111-16_46_54_468.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang thay mặt BTV Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng cũng như những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra 714 đã chỉ ra. Đồng thời, biểu thị quyết tâm sớm có kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, tổ chức thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội khi triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Theo baohanam.com.vn