Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp ký cam kết về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Doanh nghiệp ký cam kết về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
Thực hiện kết luận của đồng chí Trương Quốc Huy - PCT UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo về công tác quản lý,sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, sáng 2/2, Sở Công thương tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và cho doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về vật liệu nổ công nghiệp.