Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh thu vận tải 02 tháng đầu năm đạt 641,5 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Doanh thu vận tải 02 tháng đầu năm đạt 641,5 tỷ đồng
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong 02 tháng đầu năm 2018 ước đạt 641,5 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu vận tải hành khách ước đạt 59,6 tỷ đồng, tăng 7,2%; vận tải hàng hóa ước đạt trên 565 tỷ đồng, tăng 26,7%; dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 16,5 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ. Riêng tháng 02/2018, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 324,2 tỷ đồng, tăng 29% so với tháng 02/2017.
Cũng trong 02 tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt gần 1,2 triệu lượt người, tập trung chủ yếu vận chuyển đường bộ; khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt trên 6,2 triệu tấn. Nhìn chung, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam giữ mức độ ổn định, các đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng được nhu cầu về vận chuyển hàng hóa và hành khách của doanh nghiệp và nhân dân./.
Theo Báo Hà Nam