Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thong, xã Thanh Tâm

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thong, xã Thanh Tâm
Chiều 4/11/2018, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ cùng đảng viên Chi bộ thôn Thong (xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Toà​n, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm.

Sau khi sáp nhập chi bộ các xóm 1,2,3,4, Chi bộ thôn Thong thuộc Đảng bộ xã Thanh Tâm có 97 đảng viên, trong đó 11 đảng viên được miễn sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, Ban chi ủy lâm thời Chi bộ thôn Thong đã thông báo về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh. Đồng thời, đánh giá khái quát kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 10.

Theo đó, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: rà soát đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng năm 2019; phân công cán bộ phụ trách các đầu mối đoàn thể sau sáp nhập; chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân hoàn thành thu hoạch vụ mùa nhanh gọn, kịp thời. Cùng đó, chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các khoản thu theo chỉ tiêu giao và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cơ sở.

bi_thu-17_49_31_314.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng dự sinh hoạt với đảng viên chi bộ thôn Thong, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm. 

Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, tập trung vào một số nội dung: Cần nhanh chóng kiện toàn ban chi ủy chi bộ; nghiên cứu tham mưu, đề xuất cấp trên hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ở khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chung của thôn; định hướng, tổ chức vận động nhân dân xây dựng một số tuyến đường trồng hoa phù hợp với tiêu chí nông thôn mới; chỉ đạo giải quyết quỹ hoạt động của các chi hội đoàn thể sau sáp nhập; kiện toàn chi hội khuyến học thôn. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp trên có giải pháp khắc phục tình trạng một số doanh nghiệp khai thác đất núi ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân. Một số ý kiến đề xuất về việc nên xây dựng các tổ đảng theo các xóm, đảm bảo sự thống nhất và thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu ý kiến tại Chi bộ thôn Thong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực, chu đáo trong chuẩn bị và triển khai nội dung sinh hoạt của ban chi ủy và đảng viên. Nội dung sinh hoạt tuân thủ đúng Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương; các ý kiến thảo luận của đảng viên thể hiện rõ tinh thần xây dựng, nhận thức đúng đắn, giúp định hướng tốt thông tin, tư tưởng, dư luận trong nhân dân.

bi_thu_phat_bieu-17_49_31_439.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến với đảng viên chi bộ thôn Thong

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao phần thông tin thời sự của ban chi ủy, đảm bảo sát đúng với tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế, tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, có hệ thống, đúng định hướng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin nhanh đến cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Thong tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, giải đáp, làm rõ một số những kiến nghị, đề xuất của đảng viên trong chi bộ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Thong tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ, chia sẻ khó khăn, vướng mắc với nhân dân.

Về việc sáp nhập các tổ chức đoàn thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban chi ủy chi bộ cần thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, nhất là về nguồn quỹ trước, sau sáp nhập. Cùng đó, tích cực tuyên truyền, động viên các chủ hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia các phong trào thi đua theo hướng phù hợp, sát thực và hiệu quả./.


Tin liên quan