Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng điện vận hành Trạm biến áp 110kV Đồng Văn 3

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Đóng điện vận hành Trạm biến áp 110kV Đồng Văn 3
Ngày 7/2, Trạm biến áp 110kV Đồng Văn 3 chính thức đóng điện, đi vào hoạt động. Dự án Đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Đồng Văn 3 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Nam trực tiếp quản lý và điều hành dự án.