Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất
Chiều ngày 10/7/2019, dưới sự chủ trì của ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục chương trình làm việc.

IMG_2249.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết: Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2021; quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam; sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020; bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019 - 2020; chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)…

IMG_2261.jpg

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Đình Quyền trình bày tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáng mai ngày 11/7/2019,  kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp. Các đại biểu sẽ chia tổ để thảo luận. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp./.