Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình điểm “ Học tập và làm theo Bác”

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hiệu quả mô hình điểm “ Học tập và làm theo Bác”
Chi bộ 5, Đảng bộ xã Ngọc Sơn được Huyện ủy chọn xây dựng mô hình điểm “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nội dung “Nói đi đôi với làm" trong thực hiện lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội. Sau 2 năm triển khai thực hiện cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.