Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hiệu quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực.

Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

hcm1.jpg.jpg

Hội nghị triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Hà Nam

Qua đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  được tổ chức nghiêm túc. Năm 2016, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW đồng thời học tập chuyên đề “Những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" từ tỉnh đến cơ sở qua truyền hình, phát thanh trực tiếp. Toàn tỉnh có 257 điểm học với tổng số đảng viên tham dự 41.004/43.519 đảng viên được triệu tập, đạt tỷ lệ 94,2%. Điểm mới của đợt học tập lần này là mở rộng thành phần dự học, ngoài đảng viên còn triệu tập toàn thể công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố... Ngoài việc tham gia học tập qua truyền hình trực tiếp từ tỉnh, các đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng chủ động tổ chức quán triệt Chỉ thị lồng ghép trong các hội nghị của cấp ủy cấp mình. Việc học tập chuyên đề năm 2017, năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ. Hình thức quán triệt, học tập chuyên đề: Lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ đảng hằng tháng. Các đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Cùng với việc học tập, quán triệt chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên người lao động đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả này là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Đến hết tháng 4/2017, 100% đơn vị từ cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức xong hội nghị phát động triển khai, ký kết giao ước thi đua. Mỗi đảng bộ đăng ký xây dựng từ 02 - 05 mô hình khác nhau để triển khai trong năm 2017. Toàn tỉnh có 290 mô hình điểm, trong đó: 03 mô hình cấp tỉnh, 36 mô hình cấp huyện và tương đương, 251 mô hình cấp cơ sở.

cnxangdau.jpg

Hội nghị triển khai mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Qua thực hiện mô hình, nhiều đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định. Như mô hình: Công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo của Thanh tra huyện Thanh Liêm, Thanh tra - Tư pháp của thành phố Phủ Lý có chuyển biến tích cực, số đơn thư giảm hẳn; mô hình công tác điều tra, phá án, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng, Công an huyện Duy Tiên đạt được nhiều kết quả; mô hình “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị" ở chi bộ 2, Đảng bộ Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý được dư luận nhân dân đánh giá cao của ...

Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05 cũng được triển khai đến các đối tượng theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú: xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thường xuyên đăng tải tin, bài, phóng sự, hình ảnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các tấm gương người tốt, việc tốt, văn bản chỉ đạo và những bài viết tổng kết lý luận và thực tiễn về học tập và làm theo Bác trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Sông Châu, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch... đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh"... Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

IMG_6881.jpg

Các tập thể được biểu dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác". Cuộc thi đã nhận được sự quan tâmvà có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Toàn tỉnh nhận được 52.087 bài dự thi. Cuộc thi đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra và trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2018, cấp tỉnh, huyện và tương đương đã tổ chức hơn 20 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

trao-giai-thi-viet-ve-bac.jpg

Tập thể, cá nhân được nhận giải Cuộc thi viết “ Những tấm gương làm theo Bác"

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Nam xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tự giác, tiền phong, gương mẫu trước Đảng và nhân dân, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy các cấp, các đơn vị, địa phương; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua làm nhiều việc tốt kính dâng lên Bác Hồ" do tỉnh phát động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (14/6/1958 - 14/6/2018). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác. Đồng thời chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Duy trì nền nếp chế độ báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ./.