Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Hiệu quả sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam được ban hành ngày 08/4/2016 nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025. Sau khi Tỉnh ủy ban hành nghị quyết, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 12/5/2016 và các đề án thành phần nhằm triển khai thực hiện nghị quyết. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, đến nay kết quả phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2016 đạt 68.498 tỷ đồng, tăng 14,65% so với năm 2015; năm 2017 đạt 78.287 tỷ đồng, tăng 14,29% so với năm 2016; năm 2018 ước đạt 89.541 tỷ đồng, tăng 14,38% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 14,44%/năm. Trong đó:

Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ đạt mức tăng trưởng khá. Năm 2016 đạt 13.130 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 19,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2017 đạt 15.399 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 19,7% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2018 ước đạt 19.362 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,6% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

tu112 (1).jpg

Một góc phân xưởng sản xuất các thiết bị inox tại Công ty TNHH Dorco Living Vina (khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên)

Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến năm 2016 đạt 6.452 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 12,3% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2017 đạt 8.158 tỷ đồng, tăng 26,4% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 11,7% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2018 ước đạt 11.061 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp chế tạo, lắp ráp năm 2016 đạt 9.388 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2015; năm 2017 đạt 11.564 tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm 2016; năm 2018 ước đạt 13.968 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,6% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp năm 2018 ước đạt 70.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,6% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 32,9%/năm, vượt xa so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (mục tiêu của Nghị quyết đại hội là đến năm 2020 chiếm 74% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 17,4%/năm). Các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, lắp ráp giữ mức tăng trưởng khá giai đoạn 2016 - 2018 như thiết bị điện, điện tử, nước giải khát, bộ dây điện ô tô, xe gắn máy…

Để đạt được những kết quả như trên, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các cơ chế, chính sách và thường niên tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nói chung và về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, lắp ráp nói riêng. Riêng trong năm 2017 đã tổ chức 02 hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, 02 hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, 01 hội nghị tại Đài Loan và một số hoạt động xúc tiến khác như: Làm việc với một số doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư tại các hội thảo do các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức… Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, năm 2016 toàn tỉnh thu hút được 102 dự án đầu tư trong đó có 31 dự án FDI, điều chỉnh tăng vốn cho 104 dự án. Năm 2017 thu hút được 105 dự án đầu tư, trong đó có 21 dự án FDI, điều chỉnh tăng vốn cho 37 dự án. Riêng 05 tháng đầu năm đã thu hút được 43 dự án trong đó có 14 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 243,6 triệu USD và 2.473,7 tỷ đồng.

tu112 (2)-1.jpg

Công nghiệp chế tác đồ trang sức của Công ty Elite thu hút nhiều lao động nữ ở nông thôn tham gia sản xuất

Cũng trong thời gian qua, Hà Nam đã thực hiện nhiều phần việc nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển công nghiệp như điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, kết nối giao thông. Xác định nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn. Kết quả, trong 02 năm 2016, 2017 toàn tỉnh đã đào tạo được 37.232 người, kế hoạch năm 2018 là đào tạo được 20.000 lao động. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản. Các học viên sau khi đào tạo phần lớn được giải quyết việc làm, chất lượng học viên được đánh giá khá cao. Cùng với đó Hà Nam đã và đang thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung và vận dụng các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp…

Theo ông Nguyễn Văn Hán - Giám đốc Sở Công Thương: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy góp phần đẩy nhanh giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo những năm gần đây. Tuy còn một số mục tiêu chưa đạt so với nghị quyết đại hội, song còn nửa nhiệm kỳ phấn đấu, còn nhiều nhà đầu tư đang trong quá trình đầu tư xây dựng cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng những mục tiêu, chỉ tiêu sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với nghị quyết đại hội đề ra. Riêng ngành Công Thương thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho xúc tiến thương mại tại tỉnh và các tỉnh bạn, khi có cơ hội tại các diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế, ngành Công Thương cũng sẽ xây dựng các chiến lược xúc tiến thương mại nhằm thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Nam.

Kết quả sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025 đã khẳng định sự đúng đắn, nhân lên niềm tin, tiếp tục cổ vũ các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020./.