Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học và làm theo gương Bác ở Trường Mầm non Trác Văn

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Học và làm theo gương Bác ở Trường Mầm non Trác Văn
"Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ" là việc làm thiết thực, cụ thể của các cô giáo, nhân viên Trường Mầm non xã Trác Văn (Duy Tiên) trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".