Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam năm 2018

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam năm 2018
Sáng ngày 07/5/2018, tại trụ sở UBND tỉnh diễn ra hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Hà Nam. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các thành viên BCĐ CNTT của tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thành phố.

cntt4.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực BCĐ CNTT trình bày báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

cntt2.jpg

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn trình bày dự thảo báo cáo

Tình hình ứng dụng CNTT của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông của tỉnh Hà Nam tăng vượt trội, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2016, tăng 34 bậc so với năm 2015. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh Hà Nam xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 100% công chức sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có máy tính sử dụng trong công việc; mỗi xã, phường, thị trấn được bổ sung 01 máy trạm để triển khai các ứng dụng. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử đã được quan tâm sử dụng có hiệu quả phục vụ công việc. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được nâng cấp đảm bảo truy cập thuận tiện; dễ dàng truy cập trên các thiết bị thông minh. Cổng chính đã thực hiện tốt việc cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cổng con ngoài việc thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đã bổ sung được những thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời câu hỏi kịp thời hơn, phục vụ tốt việc giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp. Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 1.868 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 396 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Năm 2017, có 70.085 bộ hồ sơ được nhập vào hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, trong đó 98,9% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn...

cntt3.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT và cam kết trong thời gian tới sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại mà báo cáo đã chỉ rõ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ, đề xuất các vấn đề: Phân tích cụ thể các giải pháp đối với mỗi tồn tại, hạn chế để triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian tới; trang bị bổ sung máy tính cho cấp xã; đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo cấp xã; triển khai liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã để đảm bảo xử lý văn bản 2 chiều từ huyện đến xã và ngược lại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thành phố thông minh tại Phủ Lý...

cntt1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh Bùi Quang Cẩm đánh giá cao sự tích cực của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc ứng dụng CNTT; sự nỗ lực, tích cực của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu cũng như đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Ông đánh giá cao hoạt động của BCĐ CNTT: Đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, tạo khung pháp lý cho hoạt động ứng dụng CNTT; trang bị hạ tầng như mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng Internet, các thiết bị máy chủ, máy trạm cơ bản đồng bộ; chỉ đạo các cơ quan thực hiện cơ bản đảm bảo liên thông trên môi trường mạng, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử... Trưởng BCĐ CNTT tỉnh yêu cầu: Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, bổ sung các nhiệm vụ cần thực hiện theo kế hoạch; đẩy nhanh các nhiệm vụ, dự án đang thực hiện; tuyên truyền để chuyển biến về nhận thức, tăng cường sử dụng các tiện ích, sử dụng các dịch vụ công; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan đảm bảo đánh giá khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nghiên cứu kiện toàn BCĐ; chủ trì tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra ứng dụng CNTT tại các cơ quan. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Trung tâm hành chính công của tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt tình hình ứng dụng CNTT tại các cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu để đảm bảo tiếp tục thực hiện các dự án, xem xét trong việc mua, thuê dịch vụ CNTT. Sở Nội vụ rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức tại cấp huyện để tham mưu bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả. Các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...