Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 145

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 145
Sáng ngày 05/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II, năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành…

IMG_0480.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I/2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII, năm 2018 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Trong quý I, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 49 tổ chức đảng và 62 đảng viên; giám sát đối với 57 tổ chức đảng và 61 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần nghị quyết trung ương 6,7 (khóa XII). Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,07%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2.186 tỷ đồng, tăng 3,1%; thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.227 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và đạt 29% dự toán trung ương giao, đạt 28% dự toán địa phương. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 873 triệu USD… Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; một số dự án trọng điểm như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Khu du lịch Tam Chúc đi vào hoạt động đã bước đầu tạo ra điểm nhấn thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, thu hút quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

IMG_0485.jpg

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong quý I như: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, công tác đánh giá cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; vấn đề sáp nhập các xã không đủ 02 tiêu chí (dân số và diện tích). Các chương trình, đề án trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp; các vấn đề khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; tiến độ và chất lượng tham mưu một số chương trình, đề án của một số đơn vị có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

IMG_0476.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu quý II/2019, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương để cụ thể hóa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh theo chương trình công tác và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; tập trung giải quyết các khó khăn, tồn tại, hạn chế, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định cho phát triển…/.