Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị báo cáo kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị báo cáo kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
Sáng ngày 11/4/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kế hoạch phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Mạnh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

thao-luan-sua.jpg

Ông Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở NN&PTNT trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Theo đó, kế hoạch nhằm duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp được phân loại và đánh giá hoạt động có hiệu quả; triển khai xây dựng và thành lập mới các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp được đánh giá hoạt động trung bình, yếu để đạt hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy HTX phát triển bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nội dung của kế hoạch cũng nêu rõ: Đối với các HTX chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được đánh giá xếp loại tốt và khá năm 2018 thì sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX rà soát, điều chỉnh, bổ sung, mở rộng các khâu dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đối với các HTX hoạt động trung bình, yếu sẽ hỗ trợ đánh giá, tìm giải pháp để khắc phục tồn tại, yếu kém trong từng khâu dịch vụ để củng cố hoạt động, nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện việc định hướng thành lập mới các loại hình HTX trong những năm tiếp theo để đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2020 có 80 HTX ít thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được thành lập mới. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp. Đồng thời xây dựng các mô hình liên kết sản xuất trong các HTX nông nghiệp với mục tiêu mỗi huyện, thành phố xây dựng được ít nhất 2 mô hình sản xuất nông sản sạch tham gia liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp có quy mô từ 3 ha trở lên đối với sản xuất rau, củ, quả; từ 20 ha trở lên đối với sản xuất lúa chất lượng cao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích những khó khăn trong việc thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, cơ chế hỗ trợ, việc tiếp cận nguồn vốn khi không có tài sản thế chấp; kinh phí hỗ trợ các HTX thành lập mới trong đầu tư máy móc, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất; đầu ra cho sản phẩm…

bac-hien-sua.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến nhấn mạnh, phát triển HTX nông nghiệp có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến đề nghị: Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu về số lượng HTX thành lập mới, tuy nhiên cần chú trọng về chất lượng, không phát triển theo phong trào, hình thức. Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện kế hoạch trong thời gian sớm nhất, theo hướng cụ thể để triển khai thực hiện./.